Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HOÀ 1

Ngày thành lập: 02/11/2018

Địa chỉ: ấp 1, Xã Thuận Hòa , Huyện Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Hamlet 1, Thuan Hoa Commune, Long My District, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục mầm non (Preschool Education)

Mã số thuế 6300308692
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Long Mỹ
Người đại diện Phạm Văn Lập
Địa chỉ N.Đ.diện ấp 3, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Delegate address Hamlet 3, Thuan Hoa Commune, Long My District, Hau Giang Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HOÀ 1

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính