Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Long Mỹ- Hậu Giang

Công Ty TNHH Xăng Dầu Lệ Thu
Mã số thuế:

6300309128

Địa chỉ: Tỉnh lộ 91/30B, ấp 10, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tinh Lo 91/30B, Hamlet 10, Luong Nghia Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH HG
Mã số thuế:

6300308773

Địa chỉ: Đường tỉnh 930, ấp 8, Xã Thuận Hưng , Huyện Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Duong, Tinh 930, Hamlet 8, Thuan Hung Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07/11/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Khiêm
Mã số thuế:

6300306751

Địa chỉ: số 34 ấp 9, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 34 Hamlet 9, Luong Tam Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp