Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN TIẾN

Ngày thành lập: 09/01/2019

Địa chỉ: Số 44, ấp 4, Xã Vị Tân , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 44, Hamlet 4, Vi Tan Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 6300312642
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Tp Vị Thanh
Người đại diện Bùi Văn Vô
Địa chỉ N.Đ.diện Số 44, ấp 4, Xã Vị Tân, Tp Vị Thanh, Hậu Giang
Delegate address No 44, Hamlet 4, Vi Tan Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN TIẾN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính