Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠNH TIẾN

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: Số 10, ấp Thạnh Qưới 1, Xã Tân Tiến , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 10, Thanh Quoi 1 Hamlet, Tan Tien Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng cây ăn quả khác (Planting other fruit trees)

Mã số thuế 6300308861
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Tp Vị Thanh
Người đại diện Trần Văn Bá
Địa chỉ N.Đ.diện Số 10, ấp Thạnh quới 1, Xã Tân Tiến, Tp Vị Thanh, Hậu Giang
Delegate address No 10, Thanh Quoi 1 Hamlet, Tan Tien Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠNH TIẾN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính