Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG ĐẠT

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: Số 13, Lý Tự Trọng, khu vực 1, Phường III , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 13, Ly Tu Trong, Khu Vuc 1, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 6300308854
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang
Người đại diện Dương Thới Son
Địa chỉ N.Đ.diện Khu vực 1, Phường I, Tp Vị Thanh, Hậu Giang
Delegate address Khu Vuc 1, I Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VĂN MINH
Địa chỉ: Thửa đất số 997, tờ bản đồ số 11, ấp 2, Xã Hội Nghĩa , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 997, To Ban Do So 11, Hamlet 2, Hoi Nghia Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702735917

Bình Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ HỒNG MINH
Địa chỉ: Thửa đất sô 1418,1419 Tờ bản đồ số 9, Tổ 5, Khu Phố ông Đông, PhườngTân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 1418, 1419 To Ban Do So 9, Civil Group 5, Ong Dong Quarter, Phuongtan Hiep, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702735730

Bình Dương

Ngày thành lập: 10/01/2019