Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Hữu- Huyện Châu Thành- Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên T - Thai
Mã số thuế:

6300313188

Địa chỉ: Ấp Phú Nghĩa, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Phu Nghia Hamlet, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15-01-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI NGỌC TÂM
Mã số thuế:

6300308597

Địa chỉ: 160, ấp Phú Lợi A, Xã Phú Hữu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: 160, Phu Loi A Hamlet, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV VẬN CHUYỂN PHÚ VINH
Mã số thuế:

6300286294

 Điện thoại:

0908.809.974

Địa chỉ: ấp Phú Lợi A, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Address: Phu Loi A Hamlet, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23/03/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THÀNH CÔNG- CHI NHÁNH 01
Mã số thuế:

6300259195-001

 Điện thoại:

0932.937.274

Địa chỉ: ấp Phú Bình, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Address: Phu Binh Hamlet, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09/02/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CAO THẮNG
Mã số thuế:

6300279681

 Điện thoại:

(0293) 1900941

Địa chỉ: Số 34, ấp Phú Lộc, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Address: No 34, Phu Loc Hamlet, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05/10/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ NGUYỄN QUỐC MINH TẠI HẬU GIANG - ĐIỂM KINH DO
Mã số thuế:

1801401333-005

 Điện thoại:

0918.168.208

Địa chỉ: Tỉnh lộ 925 ấp Phú Lợi, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Address: Tinh Lo 925 Ap Phu Loi, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 17/05/2016