Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú An- Huyện Châu Thành- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁNH HỘI
Mã số thuế:

6300308808

Địa chỉ: Số 180, ấp Khánh Hội, Xã Phú An , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: No 180, Khanh Hoi Hamlet, Phu An Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH TALACO
Mã số thuế:

6300303912

Địa chỉ: ấp Khánh Hội B, Xã Phú An , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Khanh Hoi B Hamlet, Phu An Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 13/06/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHƯỚC TIẾN
Mã số thuế:

6300299423

 Điện thoại:

0901.063.119

Địa chỉ: ấp Khánh Hội B, Xã Phú An , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Khanh Hoi B Hamlet, Phu An Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/03/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHƯƠNG
Mã số thuế:

6300288950

 Điện thoại:

0909.565.639

Địa chỉ: Số 2/2, ấp Khánh Hội A, Xã Phú An , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: No 2/2, Khanh Hoi A Hamlet, Phu An Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05/06/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Thắng Hg
Mã số thuế:

6300285678

Địa chỉ: Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Khanh Hoi B Hamlet, Phu An Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08-03-2017

CÔNG TY TNHH MTV TÂM PHÁT
Mã số thuế:

6300282476

 Điện thoại:

0934.427.002

Địa chỉ: ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Address: Khanh Hoi B Hamlet, Phu An Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04/01/2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phương Vy
Mã số thuế:

6300271548

 Điện thoại:

0939.160.977

Địa chỉ: Số 41 ấp Khánh An - Xã Phú An - Huyện Châu Thành - Hậu Giang
Address: No 41 Khanh An Hamlet, Phu An Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 02-03-2016