Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Ngã Sáu- Huyện Châu Thành- Hậu Giang

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300310204

Địa chỉ: ấp Thị trấn, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300310187

Địa chỉ: ấp Thị trấn, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300310211

Địa chỉ: ấp Thị trấn, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300308565

Địa chỉ: Số 925B, ấp Kinh Mới, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: No 925b, Kinh Moi Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM - DV LÊ DƯƠNG 2
Mã số thuế:

6300301739

Địa chỉ: Hùng Dương, ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Hung Duong, Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 02/05/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thanh Phong
Mã số thuế:

6300300894

Địa chỉ: Ấp Kinh Mới, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Kinh Moi Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cây Xanh Xây Dựng Đức Nhật
Mã số thuế:

6300298652

Địa chỉ: ấp Tân Hưng, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tan Hung Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23-02-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp