Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nhơn Nghĩa A- Huyện Châu Thành A- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚC THỊNH
Mã số thuế:

6300337319

 Điện thoại:

(0239) 9299529

Địa chỉ: Số 04, ấp Nhơn Thuận 1A, Xã Nhơn nghĩa A , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 04, Nhon Thuan 1a Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 27/11/2020

CÔNG TY TNHH DV VẬT LÝ TRỊ LIỆU LOTUS
Mã số thuế:

6300337012

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn nghĩa A , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: 61C Highway, Nhon Thuan 1 Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/11/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỚI QUÂN
Mã số thuế:

6300335230

 Điện thoại:

0981348388

Địa chỉ: Nhơn Thuận 1B, Xã Nhơn nghĩa A , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1B, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07/10/2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Giải Trí Hoàng Trọng Nam
Mã số thuế:

6300329043

Địa chỉ: Thửa 252 tờ bản đồ số 02, ấp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Thua 252 To Ban Do So 02, Nhon Hoa Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 13-05-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hà Lan
Mã số thuế:

6300328018

 Điện thoại:

0932965911

Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận 1B, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1B Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 25-03-2020

Công Ty TNHH Hạ Tầng Đô Thị Ntn
Mã số thuế:

6300327310

Địa chỉ: số nhà G25, ấp Nhơn Thuận 1B, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No G25, Nhon Thuan 1B Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Origin Gas Việt Nam
Mã số thuế:

6300320682

 Điện thoại:

(0292) 3912818

Địa chỉ: QL 61C, ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: 61C Highway, Nhon Thuan 1 Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Chkhoilimex
Mã số thuế:

6300316693

 Điện thoại:

0918485916

Địa chỉ: Số 05, ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 05, Nhon Phu Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Hào
Mã số thuế:

6300299536

 Điện thoại:

0939880383

Địa chỉ: Số 2/540 ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 2/540 Nhon Thuan 1 Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 22-03-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quang Thịnh
Mã số thuế:

6300293615

 Điện thoại:

0942942124

Địa chỉ: Thửa đất số 2410, quốc lộ 61C, ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Thua Dat So 2410, 61C Highway, Nhon Thuan 1 Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 01-11-2017

Công Ty TNHH Xăng Dầu An Phúc Thịnh
Mã số thuế:

6300293492

 Điện thoại:

0913202059

Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1A, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1a Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 27-10-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Thành Kỳ
Mã số thuế:

6300293189

 Điện thoại:

0932777199

Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1B, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1B Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 16-10-2017

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Sx Đăng Phong
Mã số thuế:

6300292139

 Điện thoại:

0939457373

Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1A, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1a Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15-09-2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xăng Dầu Thanh Bình
Mã số thuế:

6300291456

 Điện thoại:

0913590599

Địa chỉ: 262 ấp Nhơn Thuận I, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: 262 Nhon Thuan I Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-08-2017

Công Ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây Dựng Cát Sàng Rửa Sạch Hg
Mã số thuế:

6300289619

 Điện thoại:

0918441850

Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1B, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1B Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 29-06-2017