Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Một Ngàn- Huyện Châu Thành A- Hậu Giang

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT CHÂU THÀNH A
Mã số thuế:

6300309914

Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT CHÂU THÀNH A
Mã số thuế:

6300309907

Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG DŨNG PHÁT
Mã số thuế:

6300306832

Địa chỉ: Số 275, ấp 1A, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 275, 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04/09/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng An Dương
Mã số thuế:

6300303687

Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1A, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07-06-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vĩ Phong
Mã số thuế:

6300301496

Địa chỉ: Số 175, ấp Thị Tứ, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 175, Thi Tu Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 24-04-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN THOẠI BẢO NGỌC
Mã số thuế:

6300301506

Địa chỉ: Số 33, đường 3/2 ấp Thị Tứ, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 33, 3/2 Ap Thi Tu Street, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23/04/2018

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ MỸ CHI
Mã số thuế:

1801442805-013

Địa chỉ: Số 265 Chiêm Thành Tấn, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 265 Chiem Thanh Tan, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08/12/2017

Công Ty TNHH Khảo Sát Xây Dựng Thành Đạt
Mã số thuế:

6300294351

Địa chỉ: Số 305.1B, đường Bốn Tổng, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 305.1b, Bon Tong Street, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 22/11/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Tấn Phát
Mã số thuế:

6300287837

Địa chỉ: Ấp 1A, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20-04-2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
Mã số thuế:

1801394816-008

 Điện thoại:

0939.226.887

Địa chỉ: Số 468 ấp Nhơn Lộc, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: No 468 Nhon Loc Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19/04/2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CHÂU THÀNH A
Mã số thuế:

1801394816-001

 Điện thoại:

0939.226.887

Địa chỉ: Số 202, ấp 1A, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: No 202, 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07/11/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Mã số thuế:

6300280486

 Điện thoại:

(0239) 8940709

Địa chỉ: Chợ Bảy Ngàn, ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: Cho Bay Ngan, Thi Tu Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 31/10/2016

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI XĂNG DẦU THỊNH HÒA
Mã số thuế:

1801486055-001

 Điện thoại:

0946.666.627

Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: Tan Loi Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 25/10/2016

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

6300279240

 Điện thoại:

0988.882.492

Địa chỉ: Số 305.IB, Đường Bốn Tổng, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: No 305.ib, Bon Tong Street, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/09/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME NGUYỄN THẢO- CHI NHÁNH 8
Mã số thuế:

6300276345-008

 Điện thoại:

0946.252.868

Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: Nhon Loc Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/07/2016

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ HỒNG ANH - CHI NHÁNH CHÂU THÀNH A
Mã số thuế:

6300275461-004

 Điện thoại:

0909.634.343

Địa chỉ: Đường Chiêm Thành Tấn, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: Chiem Thanh Tan Street, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15/07/2016

1 2 3 4 5 Tiếp