Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Cái Tắc- Huyện Châu Thành A- Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Dv Gmos
Mã số thuế:

6300308967

Địa chỉ: Ấp Tân Phú A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tan Phu A Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15-11-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Anz
Mã số thuế:

6300302059

Địa chỉ: 779 quốc lộ 1A, ấp Long An B, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: 779, 1a Highway, Long An B Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07-05-2018

Công Ty CP Sản Xuất Và Kinh Doanh Gia Phú
Mã số thuế:

6300296341

Địa chỉ: số 124/69 ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 124/69 Tan Phu Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08-01-2018

CÔNG TY TNHH SÔNG MEKONG
Mã số thuế:

6300293083

Địa chỉ: Số 88 ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 88 Tan Phu Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 11/10/2017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT TẠI H
Mã số thuế:

0312572242-001

 Điện thoại:

(0216) 3627393

Địa chỉ: Số 443.A1 Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Cái Tắc , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 443.a1, 1a Highway, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 12/06/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI CHÂU THÀNH A - HẬU GIANG
Mã số thuế:

3700381324-313

 Điện thoại:

0901.060.491

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Long An A, Thị Trấn Cái Tắc , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: 1a Highway, Long An A Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 24/05/2017

Công Ty TNHH Lộc Phát Cửu Long
Mã số thuế:

6300287675

Địa chỉ: Số 504, ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 504, Tan Phu Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 13-04-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Thiên Sanh
Mã số thuế:

6300286865

Địa chỉ: Số 72, Ấp Long An B, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 72, Long An B Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04-04-2017

Công Ty TNHH Revo Việt Nam
Mã số thuế:

6300286142

Địa chỉ: Km 2087 Quốc lộ 1A, ấp Long An B, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Km 2087, 1a Highway, Long An B Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (Producing oil, lard and vegetable oil)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 16-03-2017

Công Ty TNHH Ô Tô Quốc Việt Hậu Giang
Mã số thuế:

6300283046

Địa chỉ: số 398 Quốc lộ 1A, ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 398, 1a Highway, Tan Phu Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 11-01-2017

Công Ty TNHH Dược Phẩm Kim Hoàng Đức
Mã số thuế:

6300282363

Địa chỉ: Số 443A, Quốc lộ 1A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 443a, 1a Highway, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 29-12-2016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CƯỜNG
Mã số thuế:

1801036137-001

 Điện thoại:

(0293) 1395366

Địa chỉ: Số 418, Quốc lộ 1A, ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Address: No 418, 1a Highway, Tan Phu Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09/12/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp