Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Game Abiu
Mã số thuế:

6300339309

 Điện thoại:

0906737656

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tran Hung Dao Street, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bất Động Sản Cái Tắc
Mã số thuế:

6300339468

Địa chỉ: Số 67/13 quốc lộ 61, ấp Tân Phú A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 67/13, Highway 61, Tan Phu A Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Game Điện Tử Tấn Hùng
Mã số thuế:

6300339475

Địa chỉ: Cạnh nhà 167, Lê Hồng Phong, khu vực 7, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Canh Nha 167, Le Hong Phong, Khu Vuc 7, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Nhật Minh
Mã số thuế:

6300339348

 Điện thoại:

0939049636

Địa chỉ: Số 564, Quốc lộ 61B, Khu vực An Hòa, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 564, 61B Highway, Khu Vuc An Hoa, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Vĩnh Tường
Mã số thuế:

6300339362

Địa chỉ: Số 27, ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 27, Vinh Thuan Hamlet, Vinh Tuong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Vĩnh Trung
Mã số thuế:

6300339387

Địa chỉ: Số 239, ấp 3, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 239, Hamlet 3, Vinh Trung Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ
Mã số thuế:

6300339281

Địa chỉ: KV Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: KV Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh (Decentralized social assistant activities for wounded and sick people )

Hậu Giang

Ngày thành lập: 31/12/2020

VĂN PHONG THIÊ UY LONG MY
Mã số thuế:

6300339235

Địa chỉ: Sô 54, Đương 30/4, Phường Thuận An , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: So 54, Duong 30/4, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hậu Giang

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY TNHH TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ANH
Mã số thuế:

6300339186

Địa chỉ: Số 213, đường Tầm Vu, ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 213, Tam Vu Street, Thi Tu Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp