Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đá Minh Thức
Mã số thuế:

6300321213

Địa chỉ: số 02 ấp 4, Xã Vị Thuỷ, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 02 Hamlet 4, Vi Thuy Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Vị Thủy, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Lộc 686
Mã số thuế:

6300321206

Địa chỉ: Số nhà 36, Quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 36, 1a Highway, Tan Phu Thanh Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Bot Búng Tàu
Mã số thuế:

6300321037

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - ấp Mỹ Quới, Thị Trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: Hung Vuong - Ap My Quoi Street, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Ressol Focus Hậu Giang
Mã số thuế:

6300321005

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tan Phu Thanh - Giai Doan 1 Industrial Zone, Tan Phu Thanh Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Producing refined petroleum products)

Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Sx-tm-dv Gia Cát
Mã số thuế:

6300320763

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: My Hung Hamlet, Hiep Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Thạnh Mỹ
Mã số thuế:

6300320837

Địa chỉ: Số 209, ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 209, Tan Hiep Hamlet, Tan Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu An Gia Phú
Mã số thuế:

6300320530

Địa chỉ: Số 70 B Ấp Hòa Long B, Thị Trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 70 B Ap Hoa Long B, Kinh Cung Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Thủy Lợi Phát Minh
Mã số thuế:

6300320756

Địa chỉ: Số 46 Nguyễn Huệ, Khu vực 2, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 46 Nguyen Hue, Khu Vuc 2, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hậu Giang

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tín Phát
Mã số thuế:

6300320770

Địa chỉ: Lô B15-9, đường số 10, KDC 586, khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Lot B15-9, Street No 10, KDC 586, Khu Vuc 4, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Origin Gas Việt Nam
Mã số thuế:

6300320682

Địa chỉ: QL 61C, ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: 61C Highway, Nhon Thuan 1 Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp