Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TRƯƠNG ĐÌNH HUY
Mã số thuế:

6300331606

Địa chỉ: Số 68, ấp Phú Thành, Xã Phú Hữu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: No 68, Phu Thanh Hamlet, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 14/07/2020

CÔNG TY TNHH MTV REG - NGÃ BẢY
Mã số thuế:

6300331638

Địa chỉ: Trần Nam Phú, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tran Nam Phu, Hiep Thanh Ward, Nga Bay City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hậu Giang

Ngày thành lập: 14/07/2020

Công Ty CP Nông Sản Hữu Cơ Agriorganics
Mã số thuế:

6300331532

Địa chỉ: Cụm công nghiệp phú Hữu A, Giai đoạn 1, ấp Phú Thạnh, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Cong Nghiep Phu Huu A Cluster, Giai Doan 1, Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 14-07-2020

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ÁNH DƯƠNG
Mã số thuế:

6300331349

Địa chỉ: Số 97, Quốc lộ 61B, ấp Long Bình 1, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 97, 61B Highway, Long Binh 1 Hamlet, Long Phu Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hậu Giang

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY TNHH MTV MEKONG BASSAC
Mã số thuế:

6300331250

Địa chỉ: Thửa đất số 27 Tờ bản đồ số 7, Khu vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Thua Dat So 27 To Ban Do So 7, Khu Vuc 1, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ HG
Mã số thuế:

6300331236

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Cong Nghiep Tap Trung Phu Huu A - Giai Doan 1 Cluster, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08/07/2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Nông Sản Agriemart
Mã số thuế:

6300331243

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Cong Nghiep Tap Trung Phu Huu A - Giai Doan 1 Cluster, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08-07-2020

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XĂNG DẦU QUỐC TẾ SÔNG HỒNG CẦN THƠ
Mã số thuế:

6300331268

Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp