Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Hậu Giang
Mã số thuế:

6300319616

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tập trung Phú Hữu A – Giai đoạn 1, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Cong Nghiep Tap Trung Phu Huu A - Giai Doan 1 Cluster, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Tấn Phước Hậu Giang
Mã số thuế:

6300319503

Địa chỉ: Tỉnh lộ 931, ấp 01, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tinh Lo 931, Hamlet 01, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lửa Việt
Mã số thuế:

6300319285

Địa chỉ: Ấp Đông An 2A, Xã Tân Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Dong An 2a Hamlet, Tan Thanh Commune, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-08-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Quân Bảo
Mã số thuế:

6300319408

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Thi Tran Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Phú Triều
Mã số thuế:

6300319359

Địa chỉ: Số 07 Lê Hồng Phong, khu vực 6, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 07 Le Hong Phong, Khu Vuc 6, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xây Dựng Quảng Cáo Huỳnh Tòng
Mã số thuế:

6300319278

Địa chỉ: Số 469, ấp Tân Phú A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 469, Tan Phu A Hamlet, Cai Tac Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Tây Đô Stone
Mã số thuế:

6300319197

Địa chỉ: Số 213, ấp Long Lợi, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 213, Long Loi Hamlet, Dong Phuoc A Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Minh Đăng
Mã số thuế:

6300319165

Địa chỉ: Tỉnh lộ 925, ấp Thạnh Thuận, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tinh Lo 925, Thanh Thuan Hamlet, Dong Thanh Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Sx Tm Và Dv 379
Mã số thuế:

6300319133

Địa chỉ: đường Lê Hồng Phong, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Le Hong Phong Street, Vi Tan Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Chuẩn
Mã số thuế:

6300318429

Địa chỉ: Quốc lộ 927C, ấp Đông An 2A, Xã Tân Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: 927C Highway, Dong An 2a Hamlet, Tan Thanh Commune, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 24-06-2019

Công Ty TNHH Nhiên Liệu Hậu Giang
Mã số thuế:

6300318387

Địa chỉ: Số 601 đường Hùng Vương, ấp Xẻo Vong A, Xã Hiệp Lợi, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 601, Hung Vuong Street, Xeo Vong A Hamlet, Hiep Loi Commune, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19-06-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Vạn Tường
Mã số thuế:

6300318309

Địa chỉ: số 32, đường tỉnh 930 khu vực 5, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 32, Duong, Tinh 930 Khu Vuc 5, Thuan An Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xăng Dầu Vân Anh 10
Mã số thuế:

6300318080

Địa chỉ: ấp Hòa Phụng A, Thị Trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: Hoa Phung A Hamlet, Kinh Cung Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Thùy Dương
Mã số thuế:

6300317802

Địa chỉ: Đường tỉnh 927C, ấp Đông An 2A, Xã Tân Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Duong, Tinh 927C, Dong An 2a Hamlet, Tan Thanh Commune, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Toàn Phát 168
Mã số thuế:

6300317489

Địa chỉ: B26 đường số 02, Khu Tái định cư Sông Hậu - đợt 1, ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: B26, Street No 02, Khu Tai Dinh Cu Song Hau - Dot 1, Phu Nhon Hamlet, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp