Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lãng- Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BMT
Mã số thuế:

0201930823

Địa chỉ: Khu 6 (tại nhà bà Phạm Thị Hà), Thị trấn Tiên Lãng , Huyện Tiên Lãng , Hải Phòng
Address: Khu 6 (Tai Nha Ba Pham Thi Ha, Tien Lang Town, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN CÀ CHUA
Mã số thuế:

0201926993

Địa chỉ: Xóm 7 (Tại nhà ông Vũ Văn Kiên), Xã Hùng Thắng , Huyện Tiên Lãng , Hải Phòng
Address: 7 (Tai Nha Ong Vu Van Kien Hamlet, Hung Thang Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Wholesale of tobacco and rustic tobacco products)

Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH VŨ
Mã số thuế:

0201925830

Địa chỉ: Thôn 5 Dương áo (tại nhà ông Vũ Văn Chương), Xã Hùng Thắng , Huyện Tiên Lãng , Hải Phòng
Address: 5 Duong Ao (Tai Nha Ong Vu Van Chuong Hamlet, Hung Thang Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CHÍ HÙNG
Mã số thuế:

0201920670

Địa chỉ: Thôn Trung Hưng (tại nhà ông Nguyễn Trọng Tuấn), Xã Đông Hưng , Huyện Tiên Lãng , Hải Phòng
Address: Trung Hung (Tai Nha Ong Nguyen Trong Tuan Hamlet, Dong Hung Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Trường Thịnh
Mã số thuế:

0201917290

Địa chỉ: Thôn Trung Hưng (tại nhà ông Nguyễn Văn Thực), Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
Address: Trung Hung (Tai Nha Ong Nguyen Van Thuc Hamlet, Dong Hung Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17-12-2018

Công Ty TNHH Tìm Kiếm Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Gjobs
Mã số thuế:

0201910513

Địa chỉ: Thôn Thái Lai (tại nhà ông Nguyễn Văn Long), Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
Address: Thai Lai (Tai Nha Ong Nguyen Van Long Hamlet, Cap Tien Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 31-10-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NGUYỄN GIA
Mã số thuế:

0201908497

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn An Tử (tại nhà ông Đoàn Văn Xã), Xã Khởi Nghĩa , Huyện Tiên Lãng , Hải Phòng
Address: Hamlet 1, An Tu (Tai Nha Ong Doan Van Xa Hamlet, Khoi Nghia Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH GET SYSTEM VINA
Mã số thuế:

0201894389

Địa chỉ: Thôn Đại Độ (tại nhà bà Hoàng Thị Nhún), Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
Address: Dai Do (Tai Nha Ba Hoang Thi Nhun Hamlet, Tien Cuong Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp