Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ngũ Lão- Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THÁI SƠN
Mã số thuế:

0201930911

Địa chỉ: Thôn My Sơn( tại nhà ông Trương Thái Sơn), Xã Ngũ Lão , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: My SON Hamlet (Tai NHA ONG TRUONG Thai SON), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 3Q
Mã số thuế:

0201928479

Địa chỉ: Thôn 15 (Tại nhà ông Trần Thanh Quân), Xã Ngũ Lão , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Hamlet 15 (Tai NHA ONG TRAN Thanh Quan), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒ GỖ PHÚ THỊNH
Mã số thuế:

0201901854

Địa chỉ: Thôn 8 (tại nhà bà Đỗ Thị Trang), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 8 (Tai NHA BA DO THI Trang), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17/09/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Giang
Mã số thuế:

0201886518

Địa chỉ: Thôn 14 (tại nhà ông Bùi Văn Minh), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 14 (Tai NHA ONG Bui VAN Minh), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27-06-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÙA VÀNG
Mã số thuế:

0201881365

Địa chỉ: Xóm 3 (tại nhà ông Trần Văn Khải), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 3 (Tai NHA ONG TRAN VAN Khai), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 12/06/2018

Công Ty TNHH Giải Trí Và Sự Kiện Hồng Ngọc
Mã số thuế:

0201874537

Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà riêng Bà Nguyễn Thị Thiết), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 7 (Tai NHA Rieng BA Nguyen THI Thiet), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-05-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Thiết Kế Xây Dựng Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0201872089

Địa chỉ: Thửa số 643, Thôn 14 , Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Thua So 643, Hamlet 14, Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 08-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thành Long Hải Phòng
Mã số thuế:

0201860333

Địa chỉ: Thôn 14( tại nhà ông Bùi Tiểu Long), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 14 (Tai NHA ONG Bui Tieu Long), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-03-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tgp Việt Nam
Mã số thuế:

0201822391

Địa chỉ: Xóm 11 (tại nhà Ông Cao Ngọc Lăng), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 11 (Tai NHA ONG Cao NGOC LANG), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-11-2017

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Blue Sky Hải Phòng
Mã số thuế:

0201819046

Địa chỉ: Thôn 15 (tại nhà bà Vũ Thị Tuyết), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 15 (Tai NHA BA VU THI Tuyet), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-11-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đức Toàn
Mã số thuế:

0201811953

Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Nguyễn Văn Toán), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 4 (Tai NHA ONG Nguyen VAN Toan), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-10-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Hạnh
Mã số thuế:

0201802483

Địa chỉ: Thôn 12 (tại nhà ông Bùi Văn Hạnh), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 12 (Tai NHA ONG Bui VAN HANH), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty TNHH Trinh Xuân
Mã số thuế:

0201800768

Địa chỉ: Thôn 8 (tại nhà ông Nguyễn Văn Trinh), Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 8 (Tai NHA ONG Nguyen VAN Trinh), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-07-2017

Công Ty Cổ Phần Dương Việt Đông Bắc
Mã số thuế:

0201785527

Địa chỉ: Xóm 6 (tại nhà ông Đỗ Văn Phong) , Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 6 (Tai NHA ONG DO VAN Phong), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-05-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp