Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Đức
Mã số thuế:

0201933380

Địa chỉ: Số 103, xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 103, Hamlet 6, My Dong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Đồng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Việt Hưng
Mã số thuế:

0201933373

Địa chỉ: Thôn Tân Lập (tại nhà ông Nguyễn Đức Việt), Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: TAN LAP Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen DUC Viet), Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Khai thác thuỷ sản biển (Sea fishing)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Henry Paint Đại Việt
Mã số thuế:

0201933341

Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Phan Văn Bôn), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (Tai NHA ONG Phan VAN BON), Thuy Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Hasco Vina
Mã số thuế:

0201932972

Địa chỉ: Một phần Lô CN2 ( thuê văn phòng và nhà xưởng của Công ty TNHH J&B Drive Vina), Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Mot Phan, Lot CN2 (Thue VAN PHONG VA NHA XUONG Cua CONG Ty TNHH J&B Drive Vina), Nam Cau Kien Industrial Zone, Kien Bai Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 26-01-2019

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT ANH
Mã số thuế:

0201931993

Địa chỉ: Thôn Cây Đa (nhà ông Phạm Thế Anh), Xã An Lư , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Cay Da Hamlet (NHA ONG PHAM THE Anh), An Lu Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THỦY NGUYÊN
Mã số thuế:

0201932073

Địa chỉ: Thôn 5 (nhà bà Trần Thị Phượng), Xã Hoà Bình , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (NHA BA TRAN THI PHUONG), Hoa Binh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THÁI SƠN
Mã số thuế:

0201930911

Địa chỉ: Thôn My Sơn( tại nhà ông Trương Thái Sơn), Xã Ngũ Lão , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: My SON Hamlet (Tai NHA ONG TRUONG Thai SON), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/01/2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG KOREA
Mã số thuế:

0201930809

Địa chỉ: Thôn Đường Hương (tại nhà Bà Trần Thị Thứ), Xã Lập Lễ , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Thon, Huong Street (Tai NHA BA TRAN THI THU), Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIÊN HUYỀN
Mã số thuế:

0201929546

Địa chỉ: Số 10 Phạm Huấn, tổ dân phố Hàm Long, Thị trấn Núi Đèo , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: No 10 Pham Huan, Ham Long Civil Group, Nui Deo Town, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 12/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 3Q
Mã số thuế:

0201928479

Địa chỉ: Thôn 15 (Tại nhà ông Trần Thanh Quân), Xã Ngũ Lão , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Hamlet 15 (Tai NHA ONG TRAN Thanh Quan), Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VÀ IN ẤN SANYU VIỆT NAM
Mã số thuế:

0201928091

Địa chỉ: Khu vực Cống Chanh (Nhà xưởng của ông Trần Trung Kiên), Xã Kênh Giang , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Khu VUC CONG Chanh (NHA XUONG Cua ONG TRAN Trung Kien), Kenh Giang Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV HUY DŨNG
Mã số thuế:

0201919749

Địa chỉ: Thôn Trại (tại nhà ông Nguyễn Đức Dũng), Xã Thuỷ Đường , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Trai Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen DUC DUNG), Thuy Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp