Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Trung Hiếu
Mã số thuế:

0201958730

Địa chỉ: Thôn Phù Lưu (nhà ông Trần Trung Hiếu), Xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: PHU Luu Hamlet (NHA ONG TRAN Trung Hieu), Phu Ninh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Phù Ninh, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Điện Lạnh Phúc Long
Mã số thuế:

0201957310

Địa chỉ: Thôn Mỹ Liệt (tại nhà ông Hoàng Xuân Toàn), Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: MY Liet Hamlet (Tai NHA ONG Hoang Xuan Toan), Luu Kiem Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Kỹ Thuật Xây Dựng Thành Nam
Mã số thuế:

0201956853

Địa chỉ: Thôn Giữa (tại nhà bà Nguyễn Thị Hường), Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Giua Hamlet (Tai NHA BA Nguyen THI HUONG), Quang Thanh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Quảng Thanh, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28-03-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại & Dịch Vụ Thanh Lịch
Mã số thuế:

0201952376

Địa chỉ: Thôn Đỏ (nhà ông Đinh Văn Thuyết), Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: DO Hamlet (NHA ONG Dinh VAN Thuyet), Quang Thanh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quảng Thanh, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vân Khánh
Mã số thuế:

0201952785

Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Bùi Xuân Được), Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (Tai NHA ONG Bui Xuan DUOC), Hop Thanh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-03-2019

Công Ty TNHH Điện Máy Mạnh Cường
Mã số thuế:

0201951848

Địa chỉ: Xóm 9 (tại nhà ông Phạm Mạnh Cường), Xã Cao Nhân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 9 (Tai NHA ONG PHAM MANH CUONG), Cao Nhan Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Cao Nhân, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hp Studio
Mã số thuế:

0201951573

Địa chỉ: Thôn Lạch Sẽ (nhà Ông Đinh Văn Dũng) , Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: LACH SE Hamlet (NHA ONG Dinh VAN DUNG), Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Kim Long
Mã số thuế:

0201951580

Địa chỉ: Thôn 6 (tại nhà bà Vũ Thị Duyên), Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 6 (Tai NHA BA VU THI Duyen), Kien Bai Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty TNHH Prosia Việt Nam
Mã số thuế:

0201944382

Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Lê Hữu Tho), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 7 (Tai NHA ONG LE Huu Tho), Thuy Son Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-02-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Đức
Mã số thuế:

0201933380

Địa chỉ: Số 103, xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 103, Hamlet 6, My Dong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Đồng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Việt Hưng
Mã số thuế:

0201933373

Địa chỉ: Thôn Tân Lập (tại nhà ông Nguyễn Đức Việt), Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: TAN LAP Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen DUC Viet), Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Khai thác thuỷ sản biển (Sea fishing)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Henry Paint Đại Việt
Mã số thuế:

0201933341

Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Phan Văn Bôn), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (Tai NHA ONG Phan VAN BON), Thuy Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Hasco Vina
Mã số thuế:

0201932972

Địa chỉ: Một phần Lô CN2 ( thuê văn phòng và nhà xưởng của Công ty TNHH J&B Drive Vina), Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Mot Phan, Lot CN2 (Thue VAN PHONG VA NHA XUONG Cua CONG Ty TNHH J&B Drive Vina), Nam Cau Kien Industrial Zone, Kien Bai Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 26-01-2019

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT ANH
Mã số thuế:

0201931993

Địa chỉ: Thôn Cây Đa (nhà ông Phạm Thế Anh), Xã An Lư , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Cay Da Hamlet (NHA ONG PHAM THE Anh), An Lu Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp