Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT ANH
Mã số thuế:

0201931993

Địa chỉ: Thôn Cây Đa (nhà ông Phạm Thế Anh), Xã An Lư , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Cay Da (Nha Ong Pham The Anh Hamlet, An Lu Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THỦY NGUYÊN
Mã số thuế:

0201932073

Địa chỉ: Thôn 5 (nhà bà Trần Thị Phượng), Xã Hoà Bình , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: 5 (Nha Ba Tran Thi Phuong Hamlet, Hoa Binh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THÁI SƠN
Mã số thuế:

0201930911

Địa chỉ: Thôn My Sơn( tại nhà ông Trương Thái Sơn), Xã Ngũ Lão , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: My Son ( Tai Nha Ong Truong Thai Son Hamlet, Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/01/2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG KOREA
Mã số thuế:

0201930809

Địa chỉ: Thôn Đường Hương (tại nhà Bà Trần Thị Thứ), Xã Lập Lễ , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Thon, Huong (Tai Nha Ba Tran Thi Thu Street, Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIÊN HUYỀN
Mã số thuế:

0201929546

Địa chỉ: Số 10 Phạm Huấn, tổ dân phố Hàm Long, Thị trấn Núi Đèo , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: No 10 Pham Huan, Ham Long Civil Group, Nui Deo Town, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 12/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 3Q
Mã số thuế:

0201928479

Địa chỉ: Thôn 15 (Tại nhà ông Trần Thanh Quân), Xã Ngũ Lão , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: 15 (Tai Nha Ong Tran Thanh Quan Hamlet, Ngu Lao Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VÀ IN ẤN SANYU VIỆT NAM
Mã số thuế:

0201928091

Địa chỉ: Khu vực Cống Chanh (Nhà xưởng của ông Trần Trung Kiên), Xã Kênh Giang , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Khu Vuc Cong Chanh (Nha Xuong Cua Ong Tran Trung Kien, Kenh Giang Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV HUY DŨNG
Mã số thuế:

0201919749

Địa chỉ: Thôn Trại (tại nhà ông Nguyễn Đức Dũng), Xã Thuỷ Đường , Huyện Thuỷ Nguyên , Hải Phòng
Address: Trai (Tai Nha Ong Nguyen Duc Dung Hamlet, Thuy Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02/01/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghiệp Bw Hải Phòng
Mã số thuế:

0201922484

Địa chỉ: Số 6, Đường 23, Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Hải Phòng, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 6, Street 23, Khu Cong Nghiep, Do Thi Va Dich Vu Vsip Hai Phong, Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp