Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng

Công Ty TNHH Hải Tiến Việt Nam
Mã số thuế:

0201975398

Địa chỉ: Xóm 8 (Nhà riêng Hoàng Thị Thúy), Thôn Trịnh Xá, Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 8 (NHA Rieng Hoang THI Thuy), Trinh Xa Hamlet, Thien Huong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Thiên Hương, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Vận Tải Biển Nam Thành
Mã số thuế:

0201974764

Địa chỉ: Thôn Thủy An ( tại nhà ông Phạm Văn Luyện), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Thuy An Hamlet (Tai NHA ONG PHAM VAN Luyen), Thuy Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Golden Star
Mã số thuế:

0201971925

Địa chỉ: Số 8 Đường 2 khu chung cư Đồng Dộc, Thôn Bấc 1, Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 8, 2 Khu Chung Cu Dong Doc Street, Bac 1 Hamlet, Thuy Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Reiwa
Mã số thuế:

0201970858

Địa chỉ: Số 127 Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 127, Moi Street, Tan Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-06-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Bình Hoạt
Mã số thuế:

0201967943

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến (nhà ông Bùi Văn Hoạt), Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Quyet Tien Civil Group (NHA ONG Bui VAN Hoat), Minh Duc Town, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Khai thác và thu gom than non (Exploitation and collection of lignite)

Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Minh Bằng
Mã số thuế:

0201966107

Địa chỉ: Thôn Bảo Kiếm (tại nhà ông Đinh Văn Quân), Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Bao Kiem Hamlet (Tai NHA ONG Dinh VAN Quan), Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Minh Anh
Mã số thuế:

0201962624

Địa chỉ: Thôn Giữa (tại nhà ông Nguyễn Hữu Hưng), Xã Thuỷ Triều, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Giua Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen Huu HUNG), Thuy Trieu Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Xã Thủy Triều, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-05-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Trung Hiếu
Mã số thuế:

0201958730

Địa chỉ: Thôn Phù Lưu (nhà ông Trần Trung Hiếu), Xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: PHU Luu Hamlet (NHA ONG TRAN Trung Hieu), Phu Ninh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Phù Ninh, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Điện Lạnh Phúc Long
Mã số thuế:

0201957310

Địa chỉ: Thôn Mỹ Liệt (tại nhà ông Hoàng Xuân Toàn), Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: MY Liet Hamlet (Tai NHA ONG Hoang Xuan Toan), Luu Kiem Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Kỹ Thuật Xây Dựng Thành Nam
Mã số thuế:

0201956853

Địa chỉ: Thôn Giữa (tại nhà bà Nguyễn Thị Hường), Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Giua Hamlet (Tai NHA BA Nguyen THI HUONG), Quang Thanh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Quảng Thanh, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28-03-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại & Dịch Vụ Thanh Lịch
Mã số thuế:

0201952376

Địa chỉ: Thôn Đỏ (nhà ông Đinh Văn Thuyết), Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: DO Hamlet (NHA ONG Dinh VAN Thuyet), Quang Thanh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quảng Thanh, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vân Khánh
Mã số thuế:

0201952785

Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Bùi Xuân Được), Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (Tai NHA ONG Bui Xuan DUOC), Hop Thanh Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-03-2019

Công Ty TNHH Điện Máy Mạnh Cường
Mã số thuế:

0201951848

Địa chỉ: Xóm 9 (tại nhà ông Phạm Mạnh Cường), Xã Cao Nhân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 9 (Tai NHA ONG PHAM MANH CUONG), Cao Nhan Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Cao Nhân, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hp Studio
Mã số thuế:

0201951573

Địa chỉ: Thôn Lạch Sẽ (nhà Ông Đinh Văn Dũng) , Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: LACH SE Hamlet (NHA ONG Dinh VAN DUNG), Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp