Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đổng Quốc Bình- Quận Ngô Quyền- Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Mạnh Dũng
Mã số thuế:

0201877584

Địa chỉ: Số 28Đ13 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 28D13 Dong Quoc Binh, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28-05-2018

Công Ty TNHH Giám Định Và Dịch Vụ Thương Mại Đại An
Mã số thuế:

0201874505

Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 143 Nguyen Binh, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17-05-2018

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Phúc
Mã số thuế:

0201849731

Địa chỉ: Số 31 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 31 Nguyen Binh, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19-01-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI T&B
Mã số thuế:

0201828932

Địa chỉ: Số 4D7 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 4D7 Dong Quoc Binh, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 25/12/2017

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh Byd
Mã số thuế:

0201823691

Địa chỉ: Số 13 ngách 10, ngõ 83 đường Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13, Alley 10, Lane 83, Nguyen Binh Street, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 08-12-2017

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Hải Phòng
Mã số thuế:

0201820838

Địa chỉ: Số 11 tập thể Ngân Hàng, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 11 Tap The Ngan Hang, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-11-2017

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Tnh
Mã số thuế:

0201806671

Địa chỉ: Số 2 Đ22 tập thể Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 2 D22 Tap The Dong Quoc Binh, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-09-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Khánh Dương
Mã số thuế:

0201796889

Địa chỉ: Số 1B, D38, phố Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 1B, D38, Nguyen Binh Street, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-07-2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI B.T
Mã số thuế:

0201788510

Địa chỉ: Số 1D38 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 1D38 Dong Quoc Binh, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27/05/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẮC BÌNH - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Mã số thuế:

0107598720-002

 Điện thoại:

(0212) 5629355

Địa chỉ: Số 121 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 121 Nguyen Binh, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16/05/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU ĐĂNG TRUNG
Mã số thuế:

0201785559

Địa chỉ: Số 4 Tập thể 20-10, Phường Đổng Quốc Bình , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 4 Tap The 20-10, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11/05/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM TRIỆU TẠI HẢI PHÒNG
Mã số thuế:

0200396207-004

Địa chỉ: Số 280 Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Address: No 280 Lach Tray, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 22/04/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Hcm
Mã số thuế:

0201781988

Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 2, Nguyen Binh Street, Dong Quoc Binh Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp