Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đông Khê- Quận Ngô Quyền- Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LOGISTICS VÀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KIM MÃ
Mã số thuế:

0201932147

Địa chỉ: Số 132 Lô 22, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 132, Lot 22, Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ MINH HỒNG
Mã số thuế:

0201931714

Địa chỉ: Số 30A, lô 26D, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 30a, Lot 26d, Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH CASTLE VINA
Mã số thuế:

0201925823

Địa chỉ: Số 52 LK4 TD Lakeside, Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 52 Lk4 Td Lakeside, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN BẦU TRỜI VIỆT
Mã số thuế:

0201920889

Địa chỉ: Tổ 28 cụm 4 (tại nhà ông Trần Viết Phương), Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: 28 Cum 4 (Tai Nha Ong Tran Viet Phuong Civil Group, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG LINH ANH
Mã số thuế:

0201911517

Địa chỉ: Phòng 1.4 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: Zoom 1.4, Khanh Hoi Building, Lot 2/3c Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH TRÂU NGON HP
Mã số thuế:

0201911203

Địa chỉ: Thửa số 08 khu B2 lô 7B KĐTM Ngã Năm Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: Thua So 08 Khu B2, Lot 7b Kdtm Nga Nam San Bay Cat Bi, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ DMA
Mã số thuế:

0201910538

Địa chỉ: Số 14 Lô 27 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 14, Lot 27 Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HÀ NAM
Mã số thuế:

0201909123

Địa chỉ: Số 338 Lô 22 Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê , Quận Ngô Quyền , Hải Phòng
Address: No 338, Lot 22, Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Hải Dương Việt Nam
Mã số thuế:

0201909444

Địa chỉ: Số 292 lô 22 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 292, Lot 22 Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp