Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Ngô Quyền- Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Quản Lý Tàu Đông Bắc
Mã số thuế:

0201952802

Địa chỉ: Tổ 2 Xóm Trung (nhà ông Trần Đức Lễ), Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: Civil Group 2, Trung Hamlet (NHA ONG TRAN DUC LE), Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-03-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Biển Huy Hoàng
Mã số thuế:

0201952792

Địa chỉ: Số 117 Lê Thành Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 117 Le Thanh Tong, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-03-2019

Công Ty TNHH Hon Marine (việt Nam)
Mã số thuế:

0201952344

Địa chỉ: Số 34A Máy Tơ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 34a May To, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Cơ Điện Lạnh Thành Phát
Mã số thuế:

0201951975

Địa chỉ: Số 28 đường Đông Khê, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 28, Dong Khe Street, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vương Gia
Mã số thuế:

0201951206

Địa chỉ: Số 33 Tổ 3, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 33 Civil Group 3, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Vanga Land
Mã số thuế:

0201944424

Địa chỉ: Số 14 tổ 1, Xóm Trung, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 14 Civil Group 1, Trung Hamlet, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Lsd Global
Mã số thuế:

0201950900

Địa chỉ: Số 283 đường Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 283, Van Cao Street, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đức Phong
Mã số thuế:

0201944375

Địa chỉ: Tầng 1 cầu thang 5 khu tập thể A9, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: 1st Floor Cau Thang 5 Khu Tap The A9, Van My Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-02-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu P&a
Mã số thuế:

0201933937

Địa chỉ: Số 5/23 Đà Nẵng, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 5/23 Da Nang, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-02-2019

Công Ty TNHH Grob Việt Nam
Mã số thuế:

0201933616

Địa chỉ: Phòng 415-416, tầng 4, tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông , Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: Zoom 415-416, 4th Floor, Thanh Dat 1 Building, No 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-02-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Lê Nam
Mã số thuế:

0201933736

Địa chỉ: Số 13/41 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13/41 Phuong Luu, Van My Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Cường Huy
Mã số thuế:

0201933694

Địa chỉ: Số 2/226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 2/226 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Diamond Land
Mã số thuế:

0201933729

Địa chỉ: Lô 19 khu nhà ở Nguyễn Trãi, số 81 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: Lot 19 Khu Nha O Nguyen Trai, No 81 Nguyen Trai, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH J&h
Mã số thuế:

0201933077

Địa chỉ: Tầng 2, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: 2nd Floor, No 195 Van Cao, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp