Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trần Nguyên Hãn- Quận Lê Chân- Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO MAI HẢI PHÒNG
Mã số thuế:

0201921628

Địa chỉ: Số 450 Tô Hiệu, Phường Trần Nguyên Hãn , Quận Lê Chân , Hải Phòng
Address: No 450 To Hieu, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM CƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

0201918689

Địa chỉ: Số 163 Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn , Quận Lê Chân , Hải Phòng
Address: No 163 Tran Nguyen Han, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 20/12/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng An Phú Phát
Mã số thuế:

0201902992

Địa chỉ: Số 10/20 Hoàng Quý, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 10/20 Hoang Quy, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-09-2018

Công Ty TNHH Vận Tải Biển Hoàng Thịnh
Mã số thuế:

0201892649

Địa chỉ: Số 30/20 Tôn Đức Thắng, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 30/20 Ton Duc Thang, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Đức Thắng Phát
Mã số thuế:

0201884359

Địa chỉ: Số 67/20 Tôn Đức Thắng, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 67/20 Ton Duc Thang, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-06-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH HẢI
Mã số thuế:

0201882400

Địa chỉ: Số 7/68/48 Tôn Đức Thắng, Phường Trần Nguyên Hãn , Quận Lê Chân , Hải Phòng
Address: No 7/68/48 Ton Duc Thang, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15/06/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Linh Huy
Mã số thuế:

0201881809

Địa chỉ: Số 2 Hoàng Quý, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 2 Hoang Quy, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-06-2018

Công Ty Cổ Phần Thể Thao Trí Tuệ Bridge Và Poker Hải Phòng
Mã số thuế:

0201878316

Địa chỉ: Tầng 2+3, số 63A Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: 2+3 Floor, No 63a Tran Nguyen Han, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-05-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Nd Việt Nam
Mã số thuế:

0201868692

Địa chỉ: Số 41/189 Tôn Đức Thắng, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 41/189 Ton Duc Thang, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-04-2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Tiếp Vận Hoàng Phát
Mã số thuế:

0201866293

Địa chỉ: Số 305 Nguyễn Công Hòa, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 305 Nguyen Cong Hoa, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp