Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hồ Nam- Quận Lê Chân- Hải Phòng

Công Ty TNHH Hợp Tác Kinh Tế Đại Việt
Mã số thuế:

0201913899

Địa chỉ: Số 37/164 Chùa Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 37/164 Chua Hang, Ho Nam Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-11-2018

Công Ty TNHH Vge
Mã số thuế:

0201886860

Địa chỉ: Số 99 Lâm Tường, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 99 Lam Tuong, Ho Nam Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-06-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN
Mã số thuế:

0201885659

Địa chỉ: Số 26/15/159 Chùa Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 26/15/159 Chua Hang, Ho Nam Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 25/06/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀN NGUYỄN
Mã số thuế:

0201882418

Địa chỉ: Số 8, lô 5 Lâm Tường, Phường Hồ Nam , Quận Lê Chân , Hải Phòng
Address: No 8, Lot 5 Lam Tuong, Ho Nam Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15/06/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vương Huệ
Mã số thuế:

0201880594

Địa chỉ: Số 184 Chùa Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 184 Chua Hang, Ho Nam Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp