Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Lê Chân- Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Giáo Dục Phương Huy
Mã số thuế:

0201977229

Địa chỉ: Số 5/28/109 Trại Lẻ, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 5/28/109 Trai Le, Kenh Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Toàn Thắng
Mã số thuế:

0201977187

Địa chỉ: Số 32/2 Nguyễn Văn Linh, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 32/2 Nguyen Van Linh, Dong Hai Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Phúc Hưng
Mã số thuế:

0201977282

Địa chỉ: Số 24/109 Chợ Hàng Cũ, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 24/109 Cho Hang Cu, Du Hang Kenh Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Dư Hàng Kênh , Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Invest Huy Hoàng
Mã số thuế:

0201976673

Địa chỉ: Số 346 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 346 Tran Nguyen Han, Niem Nghia Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-07-2019

Công Ty TNHH Ht13
Mã số thuế:

0201975976

Địa chỉ: Số 4/68/476 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 4/68/476 Cho Hang, Du Hang Kenh Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các cơ sở thể thao (Activities of sporting establishments)

Phường Dư Hàng Kênh , Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Id
Mã số thuế:

0201974274

Địa chỉ: Số 2/37/2 đường Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 2/37/2, Cho Hang Street, Dong Hai Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hưng Hoàng
Mã số thuế:

0201973150

Địa chỉ: Số 36 ngõ 92 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 36, Lane 92, Dan Lap Street, Du Hang Kenh Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Dư Hàng Kênh , Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Thanh Phát
Mã số thuế:

0201970914

Địa chỉ: Số 5/11/261 Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 5/11/261 Tran Nguyen Han, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư Dmk
Mã số thuế:

0201968898

Địa chỉ: Số 52B/39 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 52B/39 Mieu Hai Xa, Du Hang Kenh Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Dư Hàng Kênh , Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp