Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kiến Quốc- Huyện Kiến Thụy- Hải Phòng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gia Phước
Mã số thuế:

0201897037

Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Đỗ Công Ái), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 4 (Tai NHA ONG DO CONG Ai), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hoàng Triết
Mã số thuế:

0201896587

Địa chỉ: Thôn 8 (tại nhà ông Phạm Năng Nghiêm), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 8 (Tai NHA ONG PHAM NANG Nghiem), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06-08-2018

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Minh Chung
Mã số thuế:

0201892568

Địa chỉ: Thôn 7 (tại nhà ông Đào Xuân Chung), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 7 (Tai NHA ONG Dao Xuan Chung), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Vĩnh Tường
Mã số thuế:

0201887085

Địa chỉ: Cụm 1 (tại nhà bà Trần Thị Thạo), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: Cluster 1 (Tai NHA BA TRAN THI Thao), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Hải Vân
Mã số thuế:

0201868477

Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Phạm Trung Dũng), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (Tai NHA ONG PHAM Trung DUNG), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-04-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Phúc An
Mã số thuế:

0201815034

Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Đỗ Danh Tiến), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 4 (NHA ONG DO Danh Tien), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-10-2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Long Thành
Mã số thuế:

0201805808

Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Hữu Vinh), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 2 (Tai NHA ONG VU Huu Vinh), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28-08-2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MINH
Mã số thuế:

0201725736

Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Đào Văn Minh), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Address: Hamlet 3 (Tai NHA ONG Dao VAN Minh), Kien Quoc Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16/05/2016