Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kiến Thụy- Hải Phòng

Công Ty TNHH Ô Tô Hà Cường
Mã số thuế:

0201957159

Địa chỉ: Thôn Trà Phương (tại nhà ông Đào Văn Thuyến), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: TRA PHUONG Hamlet (Tai NHA ONG Dao VAN Thuyen), Thuy Huong Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Thụy Hương, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-03-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÚ MỸ HƯNG
Mã số thuế:

0201929899

Địa chỉ: Thôn Đại Lộc ( tại nhà ông Đồng Văn Năm ), Xã Đại Hợp , Huyện Kiến Thuỵ , Hải Phòng
Address: Dai LOC Hamlet (Tai NHA ONG DONG VAN NAM), Dai Hop Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 12/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ PHONG THUỶ BÌNH KHANG
Mã số thuế:

0201915141

Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà bà Vũ Thị Lý), Xã Thanh Sơn , Huyện Kiến Thuỵ , Hải Phòng
Address: Xuan La Hamlet (Tai NHA BA VU THI LY), Thanh Son Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH
Mã số thuế:

0201914275

Địa chỉ: Đội 8, Thôn Tiền Anh (Tại nhà ông Vũ Hữu Thành), Xã Ngũ Đoan , Huyện Kiến Thuỵ , Hải Phòng
Address: Hamlet 8, Tien Anh Hamlet (Tai NHA ONG VU Huu THANH), Ngu Doan Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NẠO VÉT ĐƯỜNG THỦY HACO 6
Mã số thuế:

0201911309

Địa chỉ: Số 15 Thôn Thù Du, Xã Minh Tân , Huyện Kiến Thuỵ , Hải Phòng
Address: No 15, Thu Du Hamlet, Minh Tan Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Licogi 22
Mã số thuế:

0201910993

Địa chỉ: Số 8 Thôn Thù Du, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Address: No 8, Thu Du Hamlet, Minh Tan Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT VIÊN NÉN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0201908539

Địa chỉ: Thôn Kim Đới 2 (tại nhà ông Phạm Văn Cường), Xã Hữu Bằng , Huyện Kiến Thuỵ , Hải Phòng
Address: Kim Doi 2 Hamlet (Tai NHA ONG PHAM VAN CUONG), Huu Bang Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Hữu Bằng, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH THÀNH AN
Mã số thuế:

0201906806

Địa chỉ: Đội 6 (Nhà ông Phạm Duy Chính), Thôn 4, Xã Du Lễ , Huyện Kiến Thuỵ , Hải Phòng
Address: Hamlet 6 (NHA ONG PHAM Duy CHINH), Hamlet 4, Du Le Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Ngày thành lập: 12/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp