Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ERAEKOREA TẠI HẢI PHÒNG

Ngày thành lập: 12/02/2018

Địa chỉ: Số 229/193 Văn Cao, Phường Đằng Lâm , Quận Hải An , Hải Phòng
Address: No 229/193 Van Cao, Dang Lam Ward, Hai An District, Hai Phong City

Ngành nghề chính (Main profession): Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Mã số thuế 0201859024
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế TP Hải Phòng
Người đại diện Hoàng Công Hào
Địa chỉ N.Đ.diện Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng
Delegate address Van Cao, Dang Lam Ward, Hai An District, Hai Phong City
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân
  • Ngành Đ.ký kinh doanh của VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ERAEKOREA TẠI HẢI PHÒNG

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính