Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đằng Hải- Quận Hải An- Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Phúc Tuấn Khanh
Mã số thuế:

0201979554

Địa chỉ: Số 67, Lô 9 Mở Rộng, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 67, Lot 9 Mo Rong, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Pv Bình Minh
Mã số thuế:

0201979233

Địa chỉ: Số 205 đường Đằng Hải , Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 205, Dang Hai Street, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Và Dầu Khí Quảng Dương
Mã số thuế:

0201977042

Địa chỉ: Số 59 Mai Trung Thứ, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 59 Mai Trung Thu, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Chuỗi Hậu Cần Cung Ứng Quốc Tế Việt Nam Shunda
Mã số thuế:

0201972083

Địa chỉ: Số nhà 85 lô 11, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 85, Lot 11, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Nam Dung
Mã số thuế:

0201963811

Địa chỉ: Số 119 Lũng Đông, Tổ 3, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 119 Lung Dong, Civil Group 3, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Biển Chiến Thắng
Mã số thuế:

0201951397

Địa chỉ: Thửa đất số 655, tổ dân phố số 9, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: Thua Dat So 655, So 9 Civil Group, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thịnh Việt
Mã số thuế:

0201933856

Địa chỉ: Số nhà 13/175 đường Mai Trung Thứ, Tổ 6, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13/175, Mai Trung Thu Street, Civil Group 6, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-02-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THẠCH THẢO
Mã số thuế:

0201932027

Địa chỉ: Khu chung cư đường Dứa (tại nhà ông Lương Đình Tứ), Phường Đằng Hải , Quận Hải An , Hải Phòng
Address: Khu Chung Cu, Dua Street (Tai NHA ONG LUONG DINH TU), Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 19/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ CỦA CCT HẢI AN
Mã số thuế:

0201921787

Địa chỉ: Khu 5 Hạ Lũng, Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải , Quận Hải An , Hải Phòng
Address: Khu 5 Ha Lung, Le Hong Phong, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27/12/2018

TK QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HẢI AN
Mã số thuế:

0201921586

Địa chỉ: Khu 5 Hạ Lũng, Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải , Quận Hải An , Hải Phòng
Address: Khu 5 Ha Lung, Le Hong Phong, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp