Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải An- Hải Phòng

Công Ty TNHH Nhật Ngữ Kokoro
Mã số thuế:

0201979522

Địa chỉ: Số 3 ngõ 82 đường Nguyễn Văn Hới, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 3, Lane 82, Nguyen Van Hoi Street, Cat Bi Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Engga
Mã số thuế:

0201979561

Địa chỉ: CN2.5A+2.5B Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: CN2.5a+2.5B, Minh Phuong Dinh Vu Industrial Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Phúc Tuấn Khanh
Mã số thuế:

0201979554

Địa chỉ: Số 67, Lô 9 Mở Rộng, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 67, Lot 9 Mo Rong, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Pv Bình Minh
Mã số thuế:

0201979233

Địa chỉ: Số 205 đường Đằng Hải , Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 205, Dang Hai Street, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Hậu Decor
Mã số thuế:

0201978247

Địa chỉ: Số 928 Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 928 Ngo Gia Tu, Thanh To Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Và Dầu Khí Quảng Dương
Mã số thuế:

0201977042

Địa chỉ: Số 59 Mai Trung Thứ, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 59 Mai Trung Thu, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Giải Pháp Việt Hth Hải Phòng
Mã số thuế:

0201975239

Địa chỉ: Số 3/180 Trung Lực, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 3/180 Trung Luc, Dang Lam Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Việt Nam New Century Industrial
Mã số thuế:

0201975207

Địa chỉ: Lô CN2-05, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: Lot CN2-05, Khu Phi Thue Quan Va, Nam Dinh Vu Industrial Zone (Khu 1), Thuoc Khu Kinh Te Dinh Vu - Cat Hai, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tô, xe máy (Producing motorcycles, motorbikes)

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Chuỗi Hậu Cần Cung Ứng Quốc Tế Việt Nam Shunda
Mã số thuế:

0201972083

Địa chỉ: Số nhà 85 lô 11, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 85, Lot 11, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Container Cát Tường
Mã số thuế:

0201969387

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ (Trong bãi Hoàng Sơn 2), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: DINH VU Industrial Zone (Trong Bai Hoang SON 2), Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp