Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Anh Dũng- Quận Dương Kinh- Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THUẬN HẢI
Mã số thuế:

0201926802

Địa chỉ: Tổ dân phố Ninh Hải (tại nhà ông Vũ Văn Hải), Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Ninh Hai Civil Group (Tai NHA ONG VU VAN Hai), Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH-CCT DƯƠNG KINH
Mã số thuế:

0201922036

Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Khu TTHC Quan Duong Kinh, Mac Dang Doanh Street, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT DƯƠNG KINH
Mã số thuế:

0201922029

Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Khu TTHC Quan Duong Kinh, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SINH THÁI THÀNH TÔ
Mã số thuế:

0201908426

Địa chỉ: Số 9, đường 363, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: No 9, Street 363, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAI KHANH
Mã số thuế:

0201905721

Địa chỉ: Biệt thự số 80A/QH, khu nhà ở Anh Dũng III, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: So 80a/qh Villa, Khu Nha O Anh Dung Iii, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/10/2018

CÔNG TY TNHH TUYẾT ÁNH
Mã số thuế:

0201905898

Địa chỉ: Cụm 05 Phú Hải (tại nhà bà Nguyễn Thị Lợi), Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: 05 PHU Hai Cluster (Tai NHA BA Nguyen THI Loi), Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG BẢO MINH
Mã số thuế:

0201905094

Địa chỉ: Số 28 Lô L2 Khu nhà ở Nam sông Lạch Tray, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: No 28, Lot L2 Khu Nha O Nam Song Lach Tray, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương (Coastal transport of passengers, ocean transport of passengers )

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PV FINANCE
Mã số thuế:

0201903361

Địa chỉ: Lô 47A G4, khu B, Khu đô thị Anh Dũng, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Lot 47a G4, Khu B, Anh Dung Urban Area, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ HOÀNG VŨ
Mã số thuế:

0201898464

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Hải (tại nhà ông Nguyễn Danh Thế), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: PHU Hai Civil Group (Tai NHA ONG Nguyen Danh THE), Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14/08/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Thông Dụng
Mã số thuế:

0201897044

Địa chỉ: Ô số 30 lô L2, khu nhà ở Nam sông Lạch Tray, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: O So 30, Lot L2, Khu Nha O Nam Song Lach Tray, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Technical inspection and analysis)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Xây Dựng Ngọc Hải
Mã số thuế:

0201896114

Địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê (tại nhà ông Vũ Ngọc San), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: TRA KHE Civil Group (Tai NHA ONG VU NGOC San), Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-08-2018

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng Và Thương Mại Az Home
Mã số thuế:

0201895167

Địa chỉ: Số 10/11B Khu Trà Khê 3, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: No 10/11B Khu Tra Khe 3, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 31-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Mạnh Tiến
Mã số thuế:

0201889484

Địa chỉ: Số 75 tổ 2, Khu dân cư Phú Hải, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: No 75 Civil Group 2, Phu Hai Residential Area, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp