Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Dương Kinh- Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VINH HIỂN
Mã số thuế:

0201929296

Địa chỉ: Tổ 10 (tại nhà ông Trịnh Văn An), Phường Hưng Đạo , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: 10 (Tai Nha Ong Trinh Van An Civil Group, Hung Dao Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI XUÂN THÀNH
Mã số thuế:

0201929306

Địa chỉ: Tổ 10 (tại nhà ông Trịnh Văn Tuyền), Phường Hưng Đạo , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: 10 (Tai Nha Ong Trinh Van Tuyen Civil Group, Hung Dao Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THUẬN HẢI
Mã số thuế:

0201926802

Địa chỉ: Tổ dân phố Ninh Hải (tại nhà ông Vũ Văn Hải), Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Ninh Hai (Tai Nha Ong Vu Van Hai Civil Group, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH-CCT DƯƠNG KINH
Mã số thuế:

0201922036

Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Khu Tthc Quan Duong Kinh, Mac Dang Doanh Street, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT DƯƠNG KINH
Mã số thuế:

0201922029

Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, Phường Anh Dũng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Khu Tthc Quan Duong Kinh, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Future Winnergy
Mã số thuế:

0201920102

Địa chỉ: Số 10 đường 355, khu Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: No 10, Street 355, Khu Phuong Lung, Hung Dao Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-12-2018

Công Ty TNHH Điện Nhật Nguyên
Mã số thuế:

0201916402

Địa chỉ: Số 17, ngõ 87 phố Tiểu Trà, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: No 17, Lane 87, Tieu Tra Street, Hung Dao Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Minh Quân
Mã số thuế:

0201915529

Địa chỉ: Tổ 4 (tại nhà ông Bùi Văn Biên), Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: 4 (Tai Nha Ong Bui Van Bien Civil Group, Hoa Nghia Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-12-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Chính Phát
Mã số thuế:

0201915504

Địa chỉ: Số 25 Đường Vân Quan, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: No 25, Van Quan Street, Da Phuc Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-12-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 189
Mã số thuế:

0201910383

Địa chỉ: Tổ dân phố Đại Thắng (nhà bà Bùi Thị Phượng), Phường Hải Thành , Quận Dương Kinh , Hải Phòng
Address: Dai Thang (Nha Ba Bui Thi Phuong Civil Group, Hai Thanh Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 31/10/2018

Công Ty TNHH Janbase Precision (việt Nam)
Mã số thuế:

0201911098

Địa chỉ: Nhà xưởng X8-1 – Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: Nha Xuong X8-1 - Khu Nha Xuong Cho Thue Hai Thanh, Hai Thanh Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp