Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hợp Đức- Quận Đồ Sơn- Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Quang Hà
Mã số thuế:

0201962783

Địa chỉ: Số 1568 Phạm Văn Đồng, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 1568 Pham Van Dong, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tùng Sơn
Mã số thuế:

0201957102

Địa chỉ: Số 5, tổ dân phố Bình Minh, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 5, Binh Minh Civil Group, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ÁI
Mã số thuế:

0201905016

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa 2 (nhà bà Nguyễn Thị ái), Phường Hợp Đức , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Address: Trung Nghia 2 Civil Group (NHA BA Nguyen THI Ai), Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 28/09/2018

Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Kim Chi
Mã số thuế:

0201896308

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến 1 (tại nhà ông Nguyễn Xuân Trường), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: Quyet Tien 1 Civil Group (Tai NHA ONG Nguyen Xuan TRUONG), Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-08-2018

Công Ty TNHH Angle
Mã số thuế:

0201894251

Địa chỉ: Số 1480 Phạm Văn Đồng, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 1480 Pham Van Dong, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 27-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Dongnam Vina
Mã số thuế:

0201883468

Địa chỉ: Số 397 Tổ dân phố Đức Hậu 2, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 397, Duc Hau 2 Civil Group, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-06-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hùng Kiên
Mã số thuế:

0201864426

Địa chỉ: Số 22, tổ dân phố Quý Kim, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 22, Quy Kim Civil Group, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 31-03-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Hải
Mã số thuế:

0201831903

Địa chỉ: Số 128 đường Trần Minh Thắng, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 128, Tran Minh Thang Street, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-12-2017

Công Ty TNHH Du Lịch Vận Tải Nguyễn Thành
Mã số thuế:

0201828957

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa 2 (nhà ông Nguyễn Văn Thông), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: Trung Nghia 2 Civil Group (NHA ONG Nguyen VAN THONG), Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-12-2017

Công Ty TNHH Ngôi Sao Yến Việt
Mã số thuế:

0201821013

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa (tại nhà ông Đoàn Văn Tung), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: Trung Nghia Civil Group (Tai NHA ONG Doan VAN Tung), Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp