Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Đồ Sơn- Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Quang Hà
Mã số thuế:

0201962783

Địa chỉ: Số 1568 Phạm Văn Đồng, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 1568 Pham Van Dong, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tùng Sơn
Mã số thuế:

0201957102

Địa chỉ: Số 5, tổ dân phố Bình Minh, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: No 5, Binh Minh Civil Group, Hop Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG
Mã số thuế:

0201926785

Địa chỉ: Tổ 8 (tại nhà ông Vũ Hữu Dương), Phường Ngọc Xuyên , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Address: Civil Group 8 (Tai NHA ONG VU Huu DUONG), Ngoc Xuyen Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YÊN CHI
Mã số thuế:

0201919435

Địa chỉ: Số nhà 15, xóm Trung Dũng, Phường Ngọc Xuyên , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Address: No 15, Trung Dung Hamlet, Ngoc Xuyen Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI & XÂY DỰNG HOÀNG THÁI DƯƠNG
Mã số thuế:

0201913218

Địa chỉ: Số 44A, Lô 4, Khu dân cư Đoàn Kết 1, Phường Ngọc Hải , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Address: No 44a, Lot 4, Doan Ket 1 Residential Area, Ngoc Hai Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH CƯỜNG PHÁT
Mã số thuế:

0201912976

Địa chỉ: Số 147 đường Thượng Đức, tổ dân phố Quang Trung, Phường Minh Đức , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Address: No 147, Thuong Duc Street, Quang Trung Civil Group, Minh Duc Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 17/11/2018

CÔNG TY TNHH TÍN KHANG PHÁT
Mã số thuế:

0201911348

Địa chỉ: Khu dân cư Nội Thương (tại nhà ông Nguyễn Phú Quý), Phường Vạn Sơn , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Address: Noi THUONG Residential Area (Tai NHA ONG Nguyen PHU Quy), Van Son Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ NGUYÊN ĐỨC
Mã số thuế:

0201909211

Địa chỉ: Số 2 Lô 9 Đoàn Kết 2, Phường Ngọc Hải , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Address: No 2, Lot 9 Doan Ket 2, Ngoc Hai Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngày thành lập: 25/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp