Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hải Phòng

Công Ty TNHH Phihong Việt Nam
Mã số thuế:

0201933912

Địa chỉ: Lô đất CN5, Khu công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: Lot Dat CN5, An Duong Industrial Zone, Hong Phong Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị điện khác (Producing other electric equipment)

Xã Hồng phong, Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-02-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu P&a
Mã số thuế:

0201933937

Địa chỉ: Số 5/23 Đà Nẵng, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 5/23 Da Nang, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-02-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thịnh Việt
Mã số thuế:

0201933856

Địa chỉ: Số nhà 13/175 đường Mai Trung Thứ, Tổ 6, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13/175, Mai Trung Thu Street, Civil Group 6, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Grob Việt Nam
Mã số thuế:

0201933616

Địa chỉ: Phòng 415-416, tầng 4, tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông , Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: Zoom 415-416, 4th Floor, Thanh Dat 1 Building, No 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-02-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu An Phú
Mã số thuế:

0201933743

Địa chỉ: Số 47 Khu Nhà Ở 261 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 47 Khu Nha O 261 Tran Nguyen Han, Nghia Xa Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-02-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Lê Nam
Mã số thuế:

0201933736

Địa chỉ: Số 13/41 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 13/41 Phuong Luu, Van My Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-02-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thương Dk
Mã số thuế:

0201933704

Địa chỉ: Số 286 Nguyễn Công Hòa, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 286 Nguyen Cong Hoa, Niem Nghia Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Cường Huy
Mã số thuế:

0201933694

Địa chỉ: Số 2/226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: No 2/226 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Diamond Land
Mã số thuế:

0201933729

Địa chỉ: Lô 19 khu nhà ở Nguyễn Trãi, số 81 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: Lot 19 Khu Nha O Nguyen Trai, No 81 Nguyen Trai, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Logistics Khánh Hải
Mã số thuế:

0201933415

Địa chỉ: K25/541 đường Đông Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: K25/541, Dong Hai Street, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Đức
Mã số thuế:

0201933380

Địa chỉ: Số 103, xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: No 103, Hamlet 6, My Dong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Đồng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Việt Hưng
Mã số thuế:

0201933373

Địa chỉ: Thôn Tân Lập (tại nhà ông Nguyễn Đức Việt), Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: TAN LAP Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen DUC Viet), Lap Le Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Khai thác thuỷ sản biển (Sea fishing)

Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Henry Paint Đại Việt
Mã số thuế:

0201933341

Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Phan Văn Bôn), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (Tai NHA ONG Phan VAN BON), Thuy Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Mạnh Thư
Mã số thuế:

0201933285

Địa chỉ: Thôn Ngô Yến (tại nhà ông Nguyễn Minh Thư), Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: NGO Yen Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen Minh THU), An Hong Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Minh
Mã số thuế:

0201933246

Địa chỉ: Số 87 lô 16 mở rộng, đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 87, Lot 16 Mo Rong, Le Hong Phong Street, Dang Lam Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH J&h
Mã số thuế:

0201933077

Địa chỉ: Tầng 2, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Address: 2nd Floor, No 195 Van Cao, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp