Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Miện- Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DƯỢC 108
Mã số thuế:

0801276786

Địa chỉ: Thôn Đỗ Thượng, Xã Phạm Kha , Huyện Thanh Miện , Hải Dương
Address: Do Thuong Hamlet, Pham Kha Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM PHƯƠNG VY
Mã số thuế:

0801275091

Địa chỉ: Số 23 phố Đồng Tâm, khu Phượng Hoàng Hạ, Thị trấn Thanh Miện , Huyện Thanh Miện , Hải Dương
Address: No 23, Dong Tam Street, Khu Phuong Hoang Ha, Thanh Mien Town, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH BIA RƯỢU QUÊ
Mã số thuế:

0801274884

Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Ngô Quyền , Huyện Thanh Miện , Hải Dương
Address: Vu Xa Hamlet, Ngo Quyen Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐIỂN LƯƠNG
Mã số thuế:

0801274563

Địa chỉ: Thôn An Lâu, Xã Hồng Quang , Huyện Thanh Miện , Hải Dương
Address: An Lau Hamlet, Hong Quang Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP TUẤN DŨNG
Mã số thuế:

0801273390

Địa chỉ: Số nhà 04, đường 18 tháng 8, Thị trấn Thanh Miện , Huyện Thanh Miện , Hải Dương
Address: No 04, 18 Thang 8 Street, Thanh Mien Town, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Đức Phúc Hd
Mã số thuế:

0801268376

Địa chỉ: Thôn Tòng Hóa, Xã Đoàn Kết, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
Address: Tong Hoa Hamlet, Doan Ket Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đoàn Kết, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 05-12-2018

Công Ty TNHH Vietstraw
Mã số thuế:

0801264318

Địa chỉ: Thôn Đỗ Hạ, Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
Address: Do Ha Hamlet, Pham Kha Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-11-2018

Công Ty TNHH Mtv Xd&tm Đại Dương Phát Hd
Mã số thuế:

0801262180

Địa chỉ: Thôn Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
Address: Tao Khe Hamlet, Chi Lang Bac Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Chi Lăng Bắc, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 12-10-2018

Công Ty TNHH Thành Danh Tm
Mã số thuế:

0801261677

Địa chỉ: Thôn Từ Ô, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
Address: Tu O Hamlet, Tan Trao Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Hải Dương

Ngày thành lập: 05-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp