Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quốc Tuấn- Huyện Nam Sách- Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NASA GROUP
Mã số thuế:

0801275623

Địa chỉ: Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn , Huyện Nam Sách , Hải Dương
Address: An Xa Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Minh Quang Vn
Mã số thuế:

0801251485

Địa chỉ: Lô LK 27.59 khu đô thị mới Thanh Quang, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot Lk 27.59, Moi Thanh Quang Urban Area, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 30-05-2018

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nam Phong Hd
Mã số thuế:

0801250770

Địa chỉ: Thôn Lương Gián, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Luong Gian Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 22-05-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Hoa Thiên Phú
Mã số thuế:

0801210312

Địa chỉ: Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: An Xa Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-04-2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Vinh Lý
Mã số thuế:

0801204799

Địa chỉ: Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: An Xa Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 09-02-2017

Công Ty TNHH Trần Gia Phong Thư
Mã số thuế:

0801201244

Địa chỉ: Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: An Xa Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-01-2017

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Quang Hưng
Mã số thuế:

0801071482

 Điện thoại:

0906.252.185

Địa chỉ: Đội 7, thôn An Xá - Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Hamlet 7, An Xa Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 20-02-2014

Công Ty Cổ Phần Thức ăn Chăn Nuôi Việt Trung Hd
Mã số thuế:

0800912622

 Điện thoại:

(0220) 3893116

Địa chỉ: Thôn An Xá - Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: An Xa Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-04-2011

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Việt An Phát
Mã số thuế:

0800901885

 Điện thoại:

(0220) 3794120

Địa chỉ: Km số 12 quốc lộ 37 - Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Km So 12, Highway 37, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 01-03-2011

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Anh Linh
Mã số thuế:

0801144395

 Điện thoại:

0915.271.965

Địa chỉ: Xóm 9, thôn Đông Thôn - Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Hamlet 9, Dong Thon Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủ Công Mỹ Nghệ Dịu Hiền
Mã số thuế:

0801079636

 Điện thoại:

(0239) 5385575

Địa chỉ: Đội 10, thôn Đông Thôn - Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Hamlet 10, Dong Thon Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 01-04-2014