Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Chính- Huyện Nam Sách- Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Khang Hd
Mã số thuế:

0801296687

Địa chỉ: Thôn An Thượng, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: An Thuong Hamlet, Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Vihaki
Mã số thuế:

0801225799

Địa chỉ: Đội 6 thôn An Thường, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Hamlet 6, An Thuong Hamlet, Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-11-2017

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG
Mã số thuế:

0801182746

 Điện thoại:

0982.377.091

Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương
Address: Hoang Xa Hamlet, Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 09/06/2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Kỹ Thuật Và Xây Dựng Duy Tùng
Mã số thuế:

0801139525

 Điện thoại:

0987.911.613

Địa chỉ: Đội 2, thôn Bịch Đông - Xã Nam Chính - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Hamlet 2, Bich Dong Hamlet, Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 21-05-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Quân
Mã số thuế:

0801029642

 Điện thoại:

0357.383.898

Địa chỉ: Thôn Bịch Tây - Xã Nam Chính - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Bich Tay Hamlet, Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 04-02-2013

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tân
Mã số thuế:

0800828995

 Điện thoại:

(0220) 3963829

Địa chỉ: Thôn An Thường - Xã Nam Chính - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: An Thuong Hamlet, Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 26-05-2010

UBND xã Nam Chính
Mã số thuế:

0800731104

 Điện thoại:

(0220) 3963322

Địa chỉ: Xã Nam Chính - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 15-07-2009