Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Minh Tân- Huyện Nam Sách- Hải Dương

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Harico
Mã số thuế:

0801296983

 Điện thoại:

0915205365

Địa chỉ: Thôn Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Hung Thang Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bình An Hd
Mã số thuế:

0801291960

 Điện thoại:

0983585089

Địa chỉ: Thôn Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: My Xa Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 09-07-2019

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thiên Hà
Mã số thuế:

0801206838

 Điện thoại:

0904838386

Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Mac Xa Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-03-2017

Công Ty TNHH Mtv Trung Kiên Mt
Mã số thuế:

0801199563

 Điện thoại:

0827400889

Địa chỉ: Đội 8 thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Hamlet 8, Uong Ha Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 28-12-2016

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG QUẢNG NINH
Mã số thuế:

0801190271

 Điện thoại:

0986966868

Địa chỉ: Thôn Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương
Address: My Xa Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 13/10/2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Hải Dương
Mã số thuế:

0801145952

 Điện thoại:

(0220) 3541889

Địa chỉ: Thôn Uông Thượng - Xã Minh Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Uong Thuong Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 30-09-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vương Minh Quân
Mã số thuế:

0801099791

 Điện thoại:

0979531495

Địa chỉ: Đội 8 thôn Uông Hạ - Xã Minh Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương
Address: Hamlet 8, Uong Ha Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 21-11-2014