Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nam Sách- Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Tiến Hội
Mã số thuế:

0801309914

Địa chỉ: Thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Thuong Duong Hamlet, Nam Trung Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bắc Bộ
Mã số thuế:

0801300862

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Man De Hamlet, Nam Trung Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty TNHH Cường Anh Hd
Mã số thuế:

0801300326

Địa chỉ: Thôn Chi Đoan, Xã Cộng Hòa, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Chi Doan Hamlet, Cong Hoa Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Cộng Hòa, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lộc Phát
Mã số thuế:

0801299744

Địa chỉ: Thôn Lang Khê , Xã An Lâm, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Lang Khe Hamlet, An Lam Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Lâm, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Sky Land
Mã số thuế:

0801298596

Địa chỉ: Đội 8, Thôn An Xá, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Hamlet 8, An Xa Hamlet, Quoc Tuan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty Cổ Phần Thành Phát Steel
Mã số thuế:

0801298275

Địa chỉ: Lô CN9 - Cụm công nghiệp An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot CN9 - Cum Cong Nghiep An Dong, Nam Sach Town, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 25-09-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Harico
Mã số thuế:

0801296983

Địa chỉ: Thôn Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: Hung Thang Hamlet, Minh Tan Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Khang Hd
Mã số thuế:

0801296687

Địa chỉ: Thôn An Thượng, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: An Thuong Hamlet, Nam Chinh Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Tổng Hợp Đông Đô
Mã số thuế:

0801295637

Địa chỉ: Thôn La Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Address: La Doi Hamlet, Hop Tien Commune, Nam Sach District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày thành lập: 22-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp