Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Long Xuyên- Huyện Kinh Môn- Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Faco
Mã số thuế:

0801147653

 Điện thoại:

(0220) 3826838

Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên - Xã Long Xuyên - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Address: Ngu Uyen Hamlet, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 06-11-2015

Công Ty TNHH Bao Bì Minh Công
Mã số thuế:

0801100013

 Điện thoại:

0903.402.673

Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên - Xã Long Xuyên - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Address: Ngu Uyen Hamlet, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 25-11-2014

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Phương Thúy
Mã số thuế:

0800964003

 Điện thoại:

(0220) 3822736

Địa chỉ: Km số 1 đường 388 - Xã Long Xuyên - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Address: KM So 1, Street 388, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 11-01-2012

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Nguyên Hải Dương
Mã số thuế:

0800909210

 Điện thoại:

0986.578.586

Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên - Xã Long Xuyên - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Address: Ngu Uyen Hamlet, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 23-03-2011

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ May Mặc Phú Thái
Mã số thuế:

0800901892

 Điện thoại:

(0239) 6208762

Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên - Xã Long Xuyên - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Address: Ngu Uyen Hamlet, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 01-03-2011