Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kinh Môn- Hải Dương

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Thịnh Nguyên
Mã số thuế:

0801299409

Địa chỉ: Thôn Thái Mông, Xã Phúc Thành B, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: Thai Mong Hamlet, Phuc Thanh B Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phúc Thành B, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Minh Quân Km
Mã số thuế:

0801299247

Địa chỉ: Thôn Duyên Linh, Xã Duy Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: Duyen Linh Hamlet, Duy Tan Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Duy Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Việt Gas
Mã số thuế:

0801299134

Địa chỉ: Khu Phụ Sơn, Thị Trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: Khu Phu Son, Kinh Mon Town, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Trung Thiên (việt Nam)
Mã số thuế:

0801298902

Địa chỉ: Thôn An Cường, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: An Cuong Hamlet, Hiep Son Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Ăn Uống Và Tm Thành Đạt
Mã số thuế:

0801298733

Địa chỉ: Số nhà 72, đường Minh Tân, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: No 72, Minh Tan Street, Minh Tan Town, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Đào
Mã số thuế:

0801298652

Địa chỉ: Số 1 phố Giải Phóng, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: No 1, Giai Phong Street, Minh Tan Town, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Khoáng Sản Itasco
Mã số thuế:

0801297786

Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: Ngu Uyen Hamlet, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Phú Hưng Km
Mã số thuế:

0801297514

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: Khu 2, Phu Thu Town, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Nội Thất Và Xây Dựng Home Design Km
Mã số thuế:

0801297666

Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: Ngu Uyen Hamlet, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Ngọc Minh Hải Dương
Mã số thuế:

0801296655

Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Address: Ngu Uyen Hamlet, Long Xuyen Commune, Kinh Mon District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp