Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kim Thành- Hải Dương

CÔNG TY TNHH SHC KIM THÀNH
Mã số thuế:

0801346419

Địa chỉ: Thôn Dưỡng Mông, Xã Ngũ Phúc , Huyện Kim Thành , Hải Dương
Address: Duong Mong Hamlet, Ngu Phuc Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Ngày thành lập: 04/01/2021

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hợp Thành Phát
Mã số thuế:

0801341971

Địa chỉ: Số 97 đường 20 tháng 9, Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
Address: No 97, 20 Thang 9 Street, Phu Thai Town, Kim Thanh District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-12-2020

Công Ty TNHH Yumton Việt Nam
Mã số thuế:

0801340752

Địa chỉ: Thôn Cổ Phục, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
Address: Co Phuc Hamlet, Kim Lien Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (Producing civil electronic products)

Huyện Kim Thành, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-12-2020

CÔNG TY TNHH THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH PHÚC TIẾN
Mã số thuế:

0801337936

Địa chỉ: Khu Phố Ga, Thị trấn Phú Thái , Huyện Kim Thành , Hải Dương
Address: Ga Quarter, Phu Thai Town, Kim Thanh District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương

Ngày thành lập: 10/11/2020

Công Ty TNHH Mtv Nhiên Liệu Miền Bắc
Mã số thuế:

0801336869

Địa chỉ: Thôn Đồng Xá Bắc, Xã Đồng Cẩm, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
Address: Dong Xa Bac Hamlet, Dong Cam Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Kim Thành, Hải Dương

Ngày thành lập: 29-10-2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG THUẬN PHÁT
Mã số thuế:

0801334357

Địa chỉ: Xóm 3 thôn Cổ Phục Bắc, Xã Kim Liên , Huyện Kim Thành , Hải Dương
Address: Hamlet 3, Co Phuc Bac Hamlet, Kim Lien Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Huyện Kim Thành, Hải Dương

Ngày thành lập: 23/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp