Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hải Tân- Thành phố Hải Dương- Hải Dương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Mạnh Hùng Hd
Mã số thuế:

0801315996

Địa chỉ: Số 37 phố Cống Câu, khu 13, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 37, Cong Cau Street, Khu 13, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Vượng Cường
Mã số thuế:

0801315530

Địa chỉ: Số 74.15 đường An Dương Vương, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 74.15, An Duong Vuong Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 11-02-2020

Công Ty TNHH Tùng Lâm Hd 88
Mã số thuế:

0801314960

Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Thị Định, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 52, Nguyen Thi Dinh Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Tk Global
Mã số thuế:

0801313068

Địa chỉ: Số nhà 325B phố Bùi Thị Xuân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 325B, Bui Thi Xuan Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Sangsang Impact
Mã số thuế:

0801311624

Địa chỉ: Số 115 đường Phạm Xuân Huân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 115, Pham Xuan Huan Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Trường Thịnh Phát
Mã số thuế:

0801311695

Địa chỉ: Số 74.15 đường An Dương Vương, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 74.15, An Duong Vuong Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Mạnh Hùng
Mã số thuế:

0801311279

Địa chỉ: Số 37 phố Cống Câu, khu 13, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 37, Cong Cau Street, Khu 13, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty Cổ Phần Gas 24h Hải Dương
Mã số thuế:

0801305814

Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Tuấn Trình, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 73 Nguyen Tuan Trinh, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty Cổ Phần Tmdv Thành Đông
Mã số thuế:

0801306582

Địa chỉ: Số 677 Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 677 Le Thanh Nghi, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Trung Dũng 389
Mã số thuế:

0801304289

Địa chỉ: Số nhà 152 Tô Hiến Thành, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 152 To Hien Thanh, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Bảo Bình An
Mã số thuế:

0801303045

Địa chỉ: Số nhà 20, phố Vũ Tông Phan, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 20, Vu Tong Phan Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Điện Lạnh Thành Vỹ
Mã số thuế:

0801301538

Địa chỉ: Số 759 Đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 759, Le Thanh Nghi Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Texpro Textile
Mã số thuế:

0801301489

Địa chỉ: Số nhà 137, phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 137, Dinh Tien Hoang Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 05-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp