Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hải Tân- Thành phố Hải Dương- Hải Dương

Công Ty TNHH Quân Anh Hd
Mã số thuế:

0801299310

Địa chỉ: Số 803 đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 803, Le Thanh Nghi Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An Khang Dmh
Mã số thuế:

0801299014

Địa chỉ: Lô LK 0207, khu dân cư Lê Thanh Nghị, khu 9, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot LK 0207, Le Thanh Nghi Residential Area, Khu 9, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Xăng Dầu Hải Dương
Mã số thuế:

0801298451

Địa chỉ: Số 27 phố Ngô Bệ, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 27, Ngo Be Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty Cổ Phần Bbi Hải Dương
Mã số thuế:

0801297271

Địa chỉ: Số 18 Bạch Năng Thi, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 18 Bach Nang Thi, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Phú Hưng 689
Mã số thuế:

0801291985

Địa chỉ: Khu dân cư Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Le Thanh Nghi Residential Area, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 09-07-2019

Công Ty TNHH Quốc Tế D&a
Mã số thuế:

0801290170

Địa chỉ: Lô N03-10, Khu phố thương mại và chợ Hải Tân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: Lot N03-10, Thuong Mai Va Cho Hai Tan Quarter, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Havilah Land Việt Nam
Mã số thuế:

0801287675

Địa chỉ: Số nhà 90, phố Phạm Cự Lượng , khu 4, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 90, Pham Cu Luong Street, Khu 4, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Tú Hd
Mã số thuế:

0801285501

Địa chỉ: Số 165 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 165 Nguyen Binh Khiem, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hxt
Mã số thuế:

0801285170

Địa chỉ: Số 298 đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 298, Thanh Nien Street, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Bảo An
Mã số thuế:

0801282081

Địa chỉ: Số 256, Hàm Nghi, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 256, Ham Nghi, Hai Tan Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày thành lập: 08-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp