Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Toàn Thắng- Huyện Gia Lộc- Hải Dương

Công Ty TNHH Đài Bảo (thái Sâm) Việt Nam
Mã số thuế:

0801226513

Địa chỉ: Đội 1B, thôn Bái Hạ, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: 1B Hamlet, Bai Ha Hamlet, Toan Thang Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 16-11-2017

Công Ty TNHH Tm Trường Thành Xanh
Mã số thuế:

0801200226

Địa chỉ: Thôn Điền Nghi, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: Dien Nghi Hamlet, Toan Thang Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-01-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phú Hd
Mã số thuế:

0800919201

 Điện thoại:

0904.044.395

Địa chỉ: Thôn Bái Hạ - Xã Toàn Thắng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Bai Ha Hamlet, Toan Thang Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 11-07-2011