Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phương Hưng- Huyện Gia Lộc- Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY TÂN BÌNH
Mã số thuế:

0801277081

Địa chỉ: Thôn Chằm, Xã Phương Hưng , Huyện Gia Lộc , Hải Dương
Address: Cham Hamlet, Phuong Hung Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 18/01/2019

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Tâm Thành Phát Tại Hải Dương
Mã số thuế:

0106509118-001

 Điện thoại:

0936.479.060

Địa chỉ: Thôn Ngà - Xã Phương Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Nga Hamlet, Phuong Hung Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 11-07-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Thành
Mã số thuế:

0800284223

 Điện thoại:

(0212) 0716696

Địa chỉ: Thôn Tân Lập - Xã Phương Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Tan Lap Hamlet, Phuong Hung Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 28-11-2003