Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DV THUẬT SƠN

Ngày thành lập: 29/03/2018

Địa chỉ: Đội 1, thôn Tranh Đấu, Xã Gia Xuyên , Huyện Gia Lộc , Hải Dương
Address: Hamlet 1, Tranh Dau Hamlet, Gia Xuyen Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 0801246647
Điện thoại/ Fax:0915.018.707
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Gia Lộc
Người đại diện Tăng Văn Viển
Địa chỉ N.Đ.diện Đội 1, thôn Tranh Đấu, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc, Hải Dương
Delegate address Hamlet 1, Tranh Dau Hamlet, Gia Xuyen Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Xuất nhập khẩu
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính