Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Gia Tân- Huyện Gia Lộc- Hải Dương

Công Ty TNHH Tm Phúc An Bình
Mã số thuế:

0801200219

Địa chỉ: Thôn Phúc Tân, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: Phuc Tan Hamlet, Gia Tan Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-01-2017

Hạt Giao Thông
Mã số thuế:

0800590502

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Gia Tan Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 30-03-2009

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần L.Q Joton Tại Hải Dương
Mã số thuế:

0301481931-003

 Điện thoại:

0843.8461.970

Địa chỉ: Khu ngã ba - Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Khu Nga Ba, Gia Tan Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 02-08-1999