Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Xương- Huyện Gia Lộc- Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUY HOÀNG HẢI
Mã số thuế:

0801264195

Địa chỉ: Thôn An Vệ, Xã Đức Xương , Huyện Gia Lộc , Hải Dương
Address: An Ve Hamlet, Duc Xuong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC DIỆP HD
Mã số thuế:

0801259999

Địa chỉ: Thôn An Vệ, Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: An Ve Hamlet, Duc Xuong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu (Repair of other personal and household belongings)

Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 18/09/2018

Công Ty TNHH Xnk An Vệ Hd
Mã số thuế:

0801204710

Địa chỉ: Thôn An Vệ, Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: An Ve Hamlet, Duc Xuong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 09-02-2017

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại An Bình
Mã số thuế:

0800855734

 Điện thoại:

0964.739.789

Địa chỉ: Thôn An Vệ, xã Đức Xương - Xã Đức Xương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: An Ve Hamlet, Duc Xuong Commune, Duc Xuong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 04-10-2010

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hoàn Hảo
Mã số thuế:

0800428034

 Điện thoại:

(0220) 3569530

Địa chỉ: Ngã ba cầu Di Linh, xã Đức Xương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: Nga Ba Cau Di Linh, Duc Xuong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-01-2008

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hưng Hải
Mã số thuế:

0800303476

 Điện thoại:

(0212) 0710515

Địa chỉ: Km19 đường 39B - Thôn An Vệ - Xã Đức Xương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
Address: KM19, 39B Street, An Ve Hamlet, Duc Xuong Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-01-2006