Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Gia Lộc- Huyện Gia Lộc- Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK DVTM VÀ SX BLT PLASTIC
Mã số thuế:

0801276345

Địa chỉ: Phố Nguyễn Dương Kỳ, khu 1, Thị trấn Gia Lộc , Huyện Gia Lộc , Hải Dương
Address: Nguyen Duong Ky Street, Khu 1, Gia Loc Town, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty TNHH Bảo Thanh Hd
Mã số thuế:

0801260151

Địa chỉ: Tổ 1, khu 1, đường Yết Kiêu, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: Civil Group 1, Khu 1, Yet Kieu Street, Gia Loc Town, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 19-09-2018

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THÁI MINH
Mã số thuế:

0801258748

Địa chỉ: Đường Phạm Trấn, Khu đô thị Tây Bắc, Thị trấn Gia Lộc , Huyện Gia Lộc , Hải Dương
Address: Pham Tran Street, Tay Bac Urban Area, Gia Loc Town, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/09/2018

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Anh
Mã số thuế:

0801258579

Địa chỉ: Số nhà 9/93 phố Nguyễn Văn Trang, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: No 9/93, Nguyen Van Trang Street, Gia Loc Town, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 31-08-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT HD
Mã số thuế:

0801246189

 Điện thoại:

(028) 68276966

Địa chỉ: Số 1, ngõ 4 phố Lương Định Của, khu 2, Thị trấn Gia Lộc , Huyện Gia Lộc , Hải Dương
Address: No 1, Lane 4, Luong Dinh Cua Street, Khu 2, Gia Loc Town, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 23/03/2018

Công Ty TNHH Quang Dư Hd
Mã số thuế:

0801224629

Địa chỉ: Số nhà 19, phố Cuối, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: No 19, Cuoi Street, Gia Loc Town, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 16-10-2017

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Kiên Cường
Mã số thuế:

0801221836

Địa chỉ: Số nhà 30, ngõ 60, phố Đức Phong, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Address: No 30, Lane 60, Duc Phong Street, Gia Loc Town, Gia Loc District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Ngày thành lập: 01-09-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp