Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Đại Dương

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: Thôn Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cao Xa Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Mã số thuế 0801294841
Tên v.tắt/giao dịch Ocean Labour Supply Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hải Dương
Người đại diện Nguyễn Trí Quả

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cung Ứng Lao Động Đại Dương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính