Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cao An- Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Đại Dương
Mã số thuế:

0801294841

Địa chỉ: Thôn Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cao Xa Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-08-2019

CÔNG TY TNHH HANOI GREEN FOODS
Mã số thuế:

0801276218

Địa chỉ: Lô CN22-23 Cụm Công nghiệp Cao An, Xã Cao An , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lot CN22-23 Cum Cong Nghiep Cao An, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HƯỚNG DƯƠNG
Mã số thuế:

0801254905

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Phu An Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13/07/2018

Công Ty Cổ Phần Sq Plastics
Mã số thuế:

0801253563

Địa chỉ: Làn 1 CN5, cụm công nghiệp Cao An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lan 1 CN5, Cong Nghiep Cao An Cluster, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-07-2018

1 2 3 4 5 Tiếp