Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cao An- Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Lotus Hd Việt Nam
Mã số thuế:

0801297497

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Phu An Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại An Đăng
Mã số thuế:

0801297183

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Phu An Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Đại Dương
Mã số thuế:

0801294841

Địa chỉ: Thôn Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Cao Xa Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-08-2019

CÔNG TY TNHH HANOI GREEN FOODS
Mã số thuế:

0801276218

Địa chỉ: Lô CN22-23 Cụm Công nghiệp Cao An, Xã Cao An , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Lot CN22-23 Cum Cong Nghiep Cao An, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HƯỚNG DƯƠNG
Mã số thuế:

0801254905

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Phu An Hamlet, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13/07/2018

Công Ty Cổ Phần Sq Plastics
Mã số thuế:

0801253563

Địa chỉ: Làn 1 CN5, cụm công nghiệp Cao An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Lan 1 CN5, Cong Nghiep Cao An Cluster, Cao An Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-07-2018

1 2 3 4 5 Tiếp