Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dầu Nhớt Đức Lộc

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 0801296736
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hải Dương
Người đại diện Phạm Văn Lộc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính