Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cẩm Văn- Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương

Công Ty TNHH Dầu Nhớt Đức Lộc
Mã số thuế:

0801296736

Địa chỉ: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bình Minh Mb08
Mã số thuế:

0801251397

Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Dinh Hamlet, Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 29-05-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAÊI VA DIÊCH VUÊ QUEENSTARS COSMESTICS
Mã số thuế:

0801247577

Địa chỉ: Xom Trong, Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn , Huyện Cẩm Giàng , Hải Dương
Address: Xom Trong, Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 10/04/2018

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Quốc Tế True Feed
Mã số thuế:

0801223343

Địa chỉ: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Address: Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 03-10-2017

CÔNG TY TNHH APRO VIỆT
Mã số thuế:

0801181044

 Điện thoại:

0972.320.357

Địa chỉ: Xóm Cầu Ba, thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Address: Cau Ba Hamlet, Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 10/05/2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Long
Mã số thuế:

0801176478

 Điện thoại:

0972.116.195

Địa chỉ: Thôn Hoành Lộc - Xã Cẩm Văn - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Address: Hoanh Loc Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 23-02-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hằng Võ
Mã số thuế:

0801092531

 Điện thoại:

(0220) 3780039

Địa chỉ: Phố Chợ, thôn Văn Thai - Xã Cẩm Văn - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Address: Cho Street, Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 27-06-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Nông Sản Tân Hương
Mã số thuế:

0801063788

 Điện thoại:

(0239) 7316629

Địa chỉ: Đội 7 thôn Văn Thai - Xã Cẩm Văn - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Address: Hamlet 7, Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Post-harvest service activities)

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 13-01-2014

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Quốc Tế Thái Lan
Mã số thuế:

0801030101

 Điện thoại:

(0220) 6516606

Địa chỉ: Thôn Văn Thai - Xã Cẩm Văn - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Address: Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 01-03-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Hải Việt
Mã số thuế:

0800937024

 Điện thoại:

(0237) 5530176

Địa chỉ: Thôn Văn Thai - Xã Cẩm Văn - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Address: Van Thai Hamlet, Cam Van Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngày thành lập: 18-11-2011